Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi » Historie
 


Z historie

Copatá děvčátka, krásné kroje, tanec, zpěv, lidové písničky. To všechno si můžeme vybavit při slově folklor. Ale vzpomenete si na folklorní soubor, který na Hluboké působil mezi léty 1972 – 1984? V roce 1972 měla paní Marie Smetanová skvělý nápad, připravit s děvčátky taneční vystoupení ku příležitosti maškarního bálu. Děvčátkům se tanec tak zalíbil, že paní Smetanová založila soubor Bystřina, ve kterém se vystřídalo spoustu dětí. Od roku 1974 působila Bystřina pod pionýrskou organizací. Nejprve byl soubor ryze dívčí. V roce 1975 paní Smetanová poprosila o pomoc paní Zoru Soukupovou, která jí na pomoc poslala paní Marii Uhlíkovou později Oberfalcerovou, která pomáhala sehnat historické podklady k tvorbě krojů v budějovickém museu a pomáhala v nácviku jihočeských tanců. K tanci a zpěvu děvčatům často hrála na klavír paní Kolečková.
Bystřina postupem času nesměla chybět na žádné akci. Vítání občánků, oslavy města. Bystřina nechyběla ani při návštěvě kosmonauta Vladimíra Remka v roce 1978 nebo při otevření pavilonu Z v budějovickém Výstavišti. Soubor se také zúčastnil několika folklorních přehlídek a soutěží nejčastěji v Borovanech. Konkuroval například velkému souboru Borováček, který měl již tehdy...

Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi -
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi -
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi -
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi -
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi -
 

...celou fotogalerii