Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi » Historie
 


Z historie

Copatá děvčátka, krásné kroje, tanec, zpěv, lidové písničky. To všechno si můžeme vybavit při slově folklor. Ale vzpomenete si na folklorní soubor, který na Hluboké působil mezi léty 1972 – 1984? V roce 1972 měla paní Marie Smetanová skvělý nápad, připravit s děvčátky taneční vystoupení ku příležitosti maškarního bálu. Děvčátkům se tanec tak zalíbil, že paní Smetanová založila soubor Bystřina, ve kterém se vystřídalo spoustu dětí. Od roku 1974 působila Bystřina pod pionýrskou organizací. Nejprve byl soubor ryze dívčí. V roce 1975 paní Smetanová poprosila o pomoc paní Zoru Soukupovou, která jí na pomoc poslala paní Marii Uhlíkovou později Oberfalcerovou, která pomáhala sehnat historické podklady k tvorbě krojů v budějovickém museu a pomáhala v nácviku jihočeských tanců. K tanci a zpěvu děvčatům často hrála na klavír paní Kolečková.
Bystřina postupem času nesměla chybět na žádné akci. Vítání občánků, oslavy města. Bystřina nechyběla ani při návštěvě kosmonauta Vladimíra Remka v roce 1978 nebo při otevření pavilonu Z v budějovickém Výstavišti. Soubor se také zúčastnil několika folklorních přehlídek a soutěží nejčastěji v Borovanech. Konkuroval například velkému souboru Borováček, který měl již tehdy za sebou skoro dvacetiletou tradici. Bystřina byla také vybrána jako zástupce České Republiky na Mezinárodní tábor Míru, který se konal Pod Sitnom na Slovensku. Tohoto tábora se zúčastnily soubory ze sedmi zemí světa. Další velkou akcí bylo také celostátní setkání pionýrů V Hradci nad Moravicí.
Kolem roku 1976 paní Smetanová začala do souboru shánět i chlapce. Postupem času bylo v souboru šest chlapců. Jednoho z chlapců později paní Oberfalcerová připravovala na přijímačky do Pražské školy pro státní soubor písní a tanců. Paní Smetanová obětovala děvčatům a chlapcům spoustu svého času, šila kroje, připravovala taneční pásma, soutěžní vystoupení, ale také učila děti českým zvyklostem a tradicím. Děvčata tančila s radostí a lehkostí. Kolem roku 1976 se soubor rozdělil na starší skupinu - Bystřina a mladší děti z druhých a třetích tříd – Bystřinka.
Jistě si někdo z vás vzpomene, že do souboru chodil nebo znáte někoho blízkého, kdo měl v souboru dceru nebo syna. I moje maminka byla jedna z děvčátek, se kterými paní Smetanová tehdy začínala. Díky Bystřině si vypěstovala lásku k folkloru, kterou celý život předávala i mě.
Maminka také později soubor převzala a pokračovala s menšími dětmi v Bystřince. Než soubor skončil s činností, vystřídal ještě několik vedoucích. Definitivně se soubor rozpadl kolem roku 1984.

Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi - Z historie
 

...Zpět