Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi » Velikonoce 2016
 

Básničky na koledování

Dospělé ženy: My jsme se k vám přišli ptáti

Klucí:
Bukú, bukú, bukú,
otevřete ruku,
panímámo zlatá,
vyjděte před vrata,
koledy nám dejte,
nic se nám nesmějte.

Holky:
Panímámě lívanec,
pantátovi mazanec,
pacholkovi pár vajec
a děvečce šupanec.

Děti: čížečku čížečku


Hra 1 = klucí, 2 = holky:
1) Hej holka, dej vejce,
2) nemám je,
1) vydluž se
2) od koho?
1) od strejce.
2) Kde je strejc?
1+2) Za kamny v koutku,
na zlatém proutku,
proutek se ohýbá,
slepička kokrhá.
Chyťte mi tu slepičku,
koupím ua ní čepičku.
tu čepičku pánu,
on dá za ní krávu,
tu krávu hraběnce,
ona vám dá na věnce.

Děti: Otvírejte Prašnou bránu

Klucí:
Dejte nám vajíčko nebo dvě,
však vám to maličko ubude,
dejte nám grošíček nebo dva,
však vám to Pánbíček požehná.