Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi » Pásma
 

Živý betlém - verze 2014

Jsou tam malé změny, využijeme naše flétničkové uskupení a více si s nimi zazpíváme :-)

Pořadí písniček a básniček:

1) Básničky Bystřina - bez andílků

Kdysi šli muž a mladá žena
s oslíkem cestou do Betléma.

Kopýtka slábnou oslíkovi
a tma už padá. Dojdou? Kdo ví.

K večeru došli do městečka,
nenašli místo, kde noc přečkat.

Když na pastvinách mezi kopci
pastýři hnali stádo ovcí,

hlas mezi nebem a zemí,
oznámil světu narození:

Syn Boží narodil se v seně
Marii, dívce vyvolené.

Na nebi nová hvězda vzplála,
cestičku k jeslím ukázala.

Zasvitla dětem do srdíček
jako když hoří tisíc svíček.

2) Bystřinka - U betléma na Salašu, s ovečkami, flétničky pískají do meziher.
U Betléma na salašu - mp3

3) Bystřina tanec - Sem pojďte - ve dvojicích, běží dopředu
Sem pojdte - mp3

4) Bystřina v půlkruhu básnička:
Hola, hola, hola, hola,
už nám nastala koleda.
S radostí, s veselostí,
půjdeme po celý vsi.

Když nám budete dávati,
budem vám vypravovati
o Ježíšku v Betlémě,
my tam vodtuď teď jdeme.

5)Krásná pana - Bystřina tančí, Marie + Andílci jdou dopředu
Krásná panna - mp3
Po tomto tanci Bystřina odchází na kraj,

6) Andílci říkají básničku:
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,
radostnou novinu pastýřům zvěstuje.
Nebes Pán naplnil sliby své zajisté,
Kristus se narodil z Matičky přečisté.
Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému,
zprávu tu povězte na cestě každému.

Po básničce Andílci jdou do Betléma - pod střechu :-)

7) Hopsa Pacholátka - Bystřina tanec na kraji, jako začátek Káča má.
Hopsa pacholátka - mp3

8) Bystřinka Písnička s flétničkami
Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme víme komu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.

On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky i troníčky,
za naše zpívání, za koledování,
dej nám Pánbůh své požehnání.

9) Hle hle támhle v betlémě - andílci nesou hvězdu, zpívají a tančí
Hle hle támhle v Betlémě - mp3

10) Bystřina jde do půlkruhu a říká básničku (tři králové se převlékají)
V jeslích Jezulátko dřímá tiše,
vůl a osel teple na něj dýše.

Panna Maria snivě na ně hledí,
svatý Josef mlčky v koutku sedí.

V tom ta hvězda vzešla na nebesa
a celý svět plesá, dary nesa.

"Do Betléma pojďme převesele
pozdraviti světa Spasitele."

Pastýři jsou přišli, muzikáři,
lovci ženy, děti, mladí, staří.

11) My tři králové s flétničkami

12) Všichni zpívají závěrečnou píseň s flétničkami
Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy
nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky. Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého,beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.Texty písniček : Ke stažení v souboru PDF

 

...zpět