Folklorní soubor Bystřina ze Zlivi » Koledování 2016
 

Vánoční program 2016

Skupina č1: Alžběta Dušková, Kristýna Pytlíková, Kristýnka Šnajdrová, Tresslová Štěpánka, Škvrnová Petra, Kateřina Maxová, Lucie Pavlíčková, Ferebauerová anička, Barunka Dušková, Niké Janochová, Linda Blechová

Skupina č2: Holíková Zuzana, Anička Koudelková, Kozlová Magdalena, Kozlová Žaneta, Terezka, Nováková Barča, Lucie Koudelková, Koudelková Maruška, Kastková Natálka, Kastlová Karolína, Barunka Bártová


------------------------------------------------------------------------


1)
Sk.č1: Koleda koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu nesu koledu, upad jsem s ní na ledu,
psi se na mě sběhli, koledu mi snědli,
Já jsem malej koledníček, přišel jsem si pro troníček,
troníček mi dejte, jen se mi nesmějte,
Troníček mi dali, přece se mi smáli.
2)
Sk.č2: Já jdu dneska k vám, povědíti vám,
že je koleda.
Kdopak mě co dá, ráda uhlídám.
Kdo mě nedá nic, ten je nezdvořic,
Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím, půjdu vod něj pryč.

3)
Písnička zpívají všichni:
Štěstí zdraví pokoj svatý,vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři pak vašim dítkám. Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.

Narodil se nám synáček, posílá mě k vám, byste mu koledy dali, však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím odbuďte mě, nemám tu kdy stát, ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
To dítko je bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati.

4)
Bystřinka:
Hola, hola, hola, hola,
už nám nastala koleda.
S radostí, s veselostí,
půjdeme po celý vsi.

Když nám budete dávati,
budeme vám vypravovati
o Ježíšku v Betlémě,
my tam vodtuď teď jdeme.
5)
Všichni: Koleda koleda voknem ven, dej Vám Pámbu dobrej den, co nám dáte, to vemem, máme sebou starej trakač, my to na něj poberem.

6)Písnička všichni:
Na Vánoce dlouhý noce, jsou tam velký chumelice, hej hej koleda.
Na Vánoce dlouhý noce, nepřiletí vlaštovice, hej hej koleda.
Sedlák si v hospodě vejská, kobyla žebrama blejská, hej hej koleda.
Jdi sedláče jdi ty domu, dej kobyle hrachovinu, hej hej koleda.

7)
Kačka Maxů: Panímámo od sousedů, přišla jsem si pro koledu, nemáte-li dva dukáty, dejte aspoň ořech zlatý, vypůjčte si od pantáty.
Donesu ho Jezulátku, chudobnému pacholátku.
Nenechte mě v síni státi, musím dále pospíchati, holubička u zahrádky, čeká na mě mezi vrátky.

8) Bystřinka Písnička s flétničkami
Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme víme komu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.

On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky i troníčky,
za naše zpívání, za koledování,
dej nám Pánbůh své požehnání.

9)
Všichni: Což je to platný, časy jsou špatný, nejsou tak koledy, jak jindy bejvaly, u lidí vzácný.

10)
Sk.č1: Cos dostala?
Skč2: Jednu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.

11)
Písnička: zpívají Bystřina: Já malý přicházím koledovat
12)
Kristýnka Šnajdrová: Třesu třesu třas, Ozvi se mi hlas, kde já budu narok, večeřeti zas.

13)
Bystřina
Dej ti Pán Bůh štědrej večír, zlatá čistá studánko,
nesu od večeře drobátko, abys čistou vodičku dávala, nikdy nevysychala.


14)
Písnička všichni:
Při Vánoci dlouhé noci, dlouho můžem spát,
není slyšet vlaštoviček, Jen vítr foukat,
Zafoukej větříčku z Dunaje, ať ta zima brzy roztaje,
ať se můžou zas ovečky na občině pást.

15)
Alžběta Dušková, Kristýnka Šnajdrová, Tresslová Štěpánka, Škvrnová Petra, Pavlíčková Lucka:
Nesu nesu vodu, o vánočním hodu,
před vrata na drníček, na zelený trávníček.
Vodo vodičko studeničká, nese se ti večeřička.
Pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu:
kam se dostanu, na kterou stranu, kde můj milý dnes, ozvi se mi pes.

Holíková Zuzana, Anička Koudelková, Kozlová Magdalena, Kozlová Žaneta, Niké Janochová, Nováková Barča:
Jestli na mě myslí, a jak o mě smejšlí,
vezme-li mě nebo ne, na které straně je?
Ať bouchá neb seká, troubí neb píská,
střílí nebo práská, řeže nebo jede,
ve mlejně-li mele, odpověz mi směle.

16)
Písnička Bystřinka:
Stojí vrba košatá, hej hej koleda
na ní koza rohatá, hej hej koleda
Přišel tě k ní kmotr vlk, hej hej koleda
natahoval na ní krk, hej hej koleda
Paní kmotra pojď dolů, hej hej koleda
A já dolu nepůjdu, hej hej koleda
ty máš velký zubiska, hej hej koleda
natáh bys mě kůžiska, hej hej koleda


17)
Básnička všichni:
Dej Pánbůh dobrýtro!
Jak se máte?
Zdaliž mě od loňska ještě znáte?
Rok minul, dobře vím,
Přijdu-li zas, nevím.
Přesrok vám povím.

Vloni byl tento dům tůze šťastný
dostala jsem sedmák velmi krásný.
Letos snad budou dva,
O kýž to Pánbůh dá,
to budu ráda!

18)
Písnička všichni závěr:
Jestliže nedáte, veselme se,
památku shledáte, radujme se.
v tom novým kožíšku,
a v teplým pelíšku,
dírku uhlídáte.

Dírku tak maličkou,
co by jelen,
tudy moh proskočit,
jsa prostřelen.
takhle to shledáte,
jestliže nedáte,
škodu uhlídáte.

 

Soubory ke stažení:

pdf icon Štěstí zdraví
pdf icon Na Vánoce dlouhý noce
pdf icon Dej bůh štěstí
pdf icon Já malý přicházím koledovat
pdf icon Při Vánoci
pdf icon Stojí Vrba košatá
pdf icon Jestliže nedáte